ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανταποκρινόμαστε ουσιαστικά στις διαφορετικές σας ανάγκες. Κάντε κλικ παρακάτω για να μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Δείχνουμε τον δρόμο για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος

ΛΙΜΑΝΙΑ

ΛΙΜΑΝΙΑ

Η HEC, ως πρωτοπόρος στην αξιόπιστη εφαρμογή των αυστηρότερων περιβαλλοντικών απαιτήσεων και κανονισμών της Σύμβασης MARPOL (Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία), η οποία υποχρεώνει κάθε λιμένα να παρέχει επαρκείς λιμενικές ευκολίες υποδοχής και επεξεργασίας αποβλήτων παραγόμενα από πλοία, ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές της και αξιολογείται καθημερινά από τους πελάτες και συνεργάτες της.

Έχουμε πιστοποιηθεί από τους Lloyds Register ως η πρώτη εταιρεία στον κόσμο για την οργάνωση και την διαχείριση λιμενικών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων (ISO 16304: 2018), καθότι όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε πράσινους λιμένες σε όλο τον κόσμο. Βοηθάμε τα λιμάνια και τις πάσης φύσεως λιμενικές εγκαταστάσεις, να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πράσινο επιχειρησιακό μοντέλο, ενώ παράλληλα να πληρούν όλες τις απαιτήσεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.

Από τη συλλογή έως την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επεξεργασία και τελική διάθεση των καταλοίπων, παρέχουμε στα λιμάνια μια ολιστική προσέγγιση με απλές και σαφείς διαδικασίες, η οποία όχι μόνο εμποδίζει τα πλοία να απορρίπτουν παράνομα τα απόβλητά τους στη θάλασσα, αλλά ενθαρρύνει και προωθεί την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των καταλοίπων τους, συμβάλλοντας έτσι σε ένα πράσινο αναπτυξιακό λιμενικό μοντέλο.

READ MORE
READ LESS
  • 40 ΛΙΜΑΝΙΑ
  • 4 ΧΩΡΕΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η πλειονότητα των καταλοίπων που παράγονται απο πλοία κατέληγε για δεκαετίες στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Σήμερα η ναυτιλία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των παγκόσμιων απορρίψεων αποβλήτων στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
 

Στη HEC αναλαμβάνουμε τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση όλων των τύπων υγρών αποβλήτων που παράγονται απο πλοία, όπως πετρελαιοειδή απόβλητα, νερά και έλαια υδροσυλλεκτών, σεντινόνερα, χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρα, ξεπλύματα δεξαμενών και άλλα επιβλαβή υγρά απόβλητα και λύματα.

Συλλέγουμε, μεταφέρουμε και στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε όλους τους τύπους υγρών αποβλήτων, που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και  IV της Σύμβασης MARPOL, βοηθώντας έτσι τις ναυτιλιακές εταιρείες να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα πράσινο προφίλ στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Τέλος, προσφέρουμε υπηρεσίες αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων και καταπολέμησης διαρροών με την χρησιμοποίηση κατάλληλου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού όπως βραχίονες συγκράτησης πετρελαιοκηλίδων/διαρροών, συσκευές ξαφρίσματος, ειδικά βοηθητικά σκάφη κλπ.
 

READ MORE
READ LESS
  • 100 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
  • 7 ΗΠΕΙΡΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Είτε πρόκειται για μονάδες παραγωγής ενέργειας, είτε για τον βιομηχανικό κλάδο χημικών, ή για τσιμεντοβιομηχανίες, όλες οι διεργασίες σχετίζονται με την παραγωγή επικίνδυνων ή/και μη επικίνδυνων, αποβλήτων. 

Στην HEC βοηθάμε τους παραγωγούς βιομηχανικών αποβλήτων να διαχειρίζονται τα απόβλητά τους νόμιμα, ορθολογικά και αποτελεσματικά, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματική χρήση των πόρων και στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στην αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και την επαναχρησιμοποίηση.

Βάσει της πολυετούς μας εμπειρίας και τεχνογνωσίας, μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά όλα τα ρεύματα των αποβλήτων από βιομηχανικές μονάδες, διασφαλίζοντας το μέγιστο επίπεδο στην ανάκτηση και την νόμιμη τελική διάθεση. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας βοηθούν τις βιομηχανικές μονάδες να τηρούν τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα.

READ MORE
READ LESS
  • 40 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  • 3 ΤΟΜΕΙΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

Η έρευνα, η εξόρυξη και η παραγωγή υδρογονανθράκων συνεπάγονται την παραγωγή αποβλήτων, τα οποία δύναται να αποτελέσουν επικίνδυνη πηγή ρύπανσης. Στις γεωτρήσεις και τις εργασίες παραγωγής πετρελαίου, δημιουργούνται διάφοροι τύποι αποβλήτων όπως θραύσματα (cuttings), λάσπες και υγρά γεωτρήσεων, των οποίων η παράνομη διάθεση οδηγεί σε δυσμενείς επιπτώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Στην HEC μπορούμε να διαχειριστούμε όλες τις κύριες ροές αποβλήτων που προέρχονται τόσο από πλωτές, όσο και από χερσαίες, πλατφόρμες εξόρυξης.

READ MORE
READ LESS
  • 24/7 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
  • 7 ΗΠΕΙΡΟΙ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

Οι δραστηριότητες της βιομηχανίας πετρελαίου έχουν πολλές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω των μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων που παράγονται. Στην HEC βοηθάμε τα διυλιστήρια πετρελαίου και τους τερματικούς σταθμούς να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης τόσο των υγρών όσο και των στερεών επικίνδυνων αποβλήτων τους. 

Η συνεισφορά μας ενισχύεται περαιτέρω από τη δέσμευση της εταιρείας μας στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και στην παροχή υψηλής ποιότητας ανακτημένου πετρελαίου άνθρακα, το οποίο τα διυλιστήρια μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως εισροή στη διαδικασία τους.

READ MORE
READ LESS
  • 24/7 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
  • 7 ΗΠΕΙΡΟΙ
ΕΠΟΜΕΝΟ

Εγκαταστάσεις & Στόλος