• Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός www.imo.org
  • Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμενικών Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων www.euroshore.com
  • Διεθνής Ένωση Λιμένων www.iaphworldports.org
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος https://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
  • Lloyd's Register www.lr.org
  • Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα www.emsa.europa.eu
  • Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος www.helmepa.gr
  • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής www.ynanp.gr
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.ypeka.gr