ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Ευρύ φάσμα υπηρεσιών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Καθιερώνουμε την Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη

Τόσο στη θάλασσα όσο και στη ξηρά, ενστερνιζόμαστε τη φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία τα απόβλητα συλλέγονται και επεξεργάζονται με σκοπό την προώθηση της επαναχρησιμοποίησής τους. Τηρώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, δεσμευόμαστε να αντλούμε πρόσθετη αξία από τους φυσικούς πόρους,  μειώνοντας παράλληλα τη συνολική τους χρήση.

Η επεξεργασία αποβλήτων και η ανάκτηση υδρογονανθράκων, αποτελούν τον κύριο πυλώνα του επιχειρηματικού μας πλάνου, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός κυκλικού μοντέλου διαχείρισης το οποίο μειώνει την κατανάλωση των φυσικών πόρων, περιορίζει τη χρήση τους, εξαλείφει τη δημιουργία αποβλήτων, και ελαχιστοποιεί την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και για την καινοτόμο, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πατέντα μας όσον αφορά την διαδικασία «μηδενικών αποβλήτων παραγωγής» που εφαρμόζουμε.

01. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Οι ολοκληρωμένες και υπερσύγχρονες υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής καταλοίπων της εταιρείας μας, ανταποκρίνονται ουσιαστικά σε όλες τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς της Σύμβασης MARPOL (Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία), δημιουργώντας ταυτόχρονα μια ισχυρή περιβαλλοντική ασπίδα για τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. Παρέχουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, από τη συλλογή και  μεταφορά επικίνδυνων και μη, αποβλήτων έως την αποτελεσματική επεξεργασία και νόμιμη τελική τους διάθεση. Η προσπάθεια μας είναι διαρκής, και ο στόχος μας είναι η συνεχής κάλυψη των περιβαλλοντικών απαιτήσεων των λιμένων και των αναγκών των πελατών μας.

Με μία εξατομικευμένη στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων σε κάθε λιμάνι που δραστηριοποιούμαστε, οργανώνουμε και λειτουργούμε τις λιμενικές ευκολίες υποδοχής αποβλήτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά της λιμενικής περιοχής.

Παρέχουμε απτές λύσεις για την επίτευξη βιωσιμότητας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων του, διατηρώντας τη βιοποικιλότητα του πλανήτη μας, ενώ παράλληλα καλύπτουμε τις ανάγκες των λιμένων και των ναυτιλιακών εταιρειών, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη επαναχρησιμοποίηση των συλλεγόμενων αποβλήτων.  

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

Συλλογή & Μεταφορά Πετρελαιοειδών Καταλοίπων

Επεξεργασία Πετρελαιοειδών Καταλοίπων

Επεξεργασία Νερού και Λυμάτων

Διαχείριση Αποβλήτων Πλοίων

Καθαρισμός Δεξαμενών Πλοίων

Αντιμετώπιση Περιστατικών Ρύπανσης

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Χρησιμοποιώντας τον σύγχρονο στόλο μας, τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, συλλέγουμε όλους τους τύπους υγρών αποβλήτων ακολουθώντας τους αυστηρότερους κανόνες αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και ασφάλεια

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Είτε πρόκειται για κατάλοιπα από πλοία είτε από βιομηχανικές μονάδες, η καινοτόμος διαδικασία επεξεργασίας μας, εγγυάται τον βέλτιστο διαχωρισμό μείγματος νερού και αποβλήτων

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας, το τελικό προϊόν αποτελεί υψηλής ποιότητας εναλλακτικό καύσιμο με πολυάριθμες εφαρμογές στη βιομηχανία

02. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Από τη συσκευασία και τη συλλογή, έως την επεξεργασία και την τελική ανάκτηση των αποβλήτων, λειτουργούμε με τα υψηλότερα ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Βασιζόμενοι στην μακρά μας εμπειρία και το ευρύ φάσμα των πιστοποιημένων δεξιοτήτων μας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε περιβαλλοντικά ορθές και οικονομικές λύσεις, μέσα από ένα εκτεταμένο φάσμα έργων διαχείρισης των επικίνδυνων, και μη,  αποβλήτων.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας, συμβάλλει στη μείωση του κόστους και των απαιτούμενων διοικητικών χρόνων, παρέχοντας παράλληλα στο πελατολόγιο μας καινοτόμες και οικονομικά ελκυστικές λύσεις, που έχουν ως εφαλτήριο δύναμη την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος.

Στην HEC προσφέρουμε αποτελεσματικές λύσεις για τον καθαρισμό, την απομάκρυνση ιλύος και στον καθαρισμό δεξαμενών ανεξαρτήτου μεγέθους. Είτε πρόκειται για βιομηχανικά απόβλητα, απόβλητα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια ή λιπαντικά,  χημικά, είτε για άλλα ρεύματα αποβλήτων, στην HEC τα αντιμετωπίζουμε όλα ως πρόκληση, η οποία χρήζει την πλέον εξειδικευμένη και βέλτιστη λύση.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

Ανάκτηση Υδρογονανθράκων

Επεξεργασία & Σταθεροποίηση Λάσπης

Επεξεργασία Βιομηχανικών Αποβλήτων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Γεώτρησης

Διαχείριση Χρησιμοποιημένων Λιπαντικών & Ορυκτελαίων

Διαχείριση Χημικών Αποβλήτων

Καθαρισμός Δεξαμενών

Συλλογή και Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων

03. ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Στην HEC προάγουμε και εξασφαλίζουμε την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Λειτουργώντας υπό τις επιταγές και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα. Οι τεχνικές μας βασίζονται σε μια βιώσιμη, αειφορική προσέγγιση κατά την οποία δεν δημιουργούνται νέα απόβλητα και όπου η ενέργεια ανακτάται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, υπό τη μορφή εναλλακτικών καυσίμων.

Η δραστηριότητα μας διέπεται από το πλαίσιο των υπηρεσιών «Συλλογή - Επεξεργασία - Ανάκτηση». Οι υδρογονάνθρακες ανακτώνται καθολικά από τα επεξεργασμένα πετρελαιοειδή κατάλοιπα, και στη συνέχεια εισάγονται ξανά στην αγορά. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της επεξεργασίας, το τελικό προϊόν αποτελεί υψηλής ποιότητας  πετρελαιοειδές μίγμα υδρογονανθράκων, που χρησιμοποιείται κυρίως ως πρώτη ύλη στις διαδικασίες διύλισης αργού πετρελαίου στα μεγαλύτερα διυλιστήρια, καθώς και ως καύσιμο με μεγάλη θερμογόνο δύναμη, εξυπηρετώντας τις ανάγκες διαφόρων βιομηχανιών, αντικαθιστώντας έτσι πεπερασμένους ορυκτούς, φυσικούς πόρους.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΕΙΣ ΛΑΣΠΕΣ

Στην  HEC στοχεύουμε στην ανάκτηση υδρογονανθράκων και από πετρελαϊκές λάσπες με τον βέλτιστο περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, παράγοντας εναλλακτικά καύσιμα έτοιμα για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών μονάδων, διυλιστηρίων, χυτηρίων κ.λπ.

Από την επεξεργασία των υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων και λασπών, παράγονται και εναλλακτικά στερεά καύσιμα, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τσιμεντοβιομηχανίες και συναφείς βιομηχανίες. Με αυτόν τον τρόπο,  οι συγκεκριμένες ροές αποβλήτων δεν εισέρχονται στο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο μείωσης του αποτυπώματος του CO2 των βιομηχανικών διεργασιών.

ΕΠΟΜΕΝΟ

Τομείς Δραστηριοποίησης